زمان بندی ارائه مقالات شفاهی

  جدول زمان بندی دو روزه کنفرانس

  تیزر سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

   

  فیلم معرفی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذای عمومی

  اهداف و ضرورت برگزاری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

  «کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» باهدف گردهمایی و تعامل محققان و سیاست‌گذاران حول موضوعات اساسی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی نظیر الگوهای حکمرانی و تنظیم‌گری، معضلات اقتصاد ایران، راهکارهای بهبود فضای کسب‌.کار، حکمرانی در عصر دیجیتال، نظام حقوقی – قضایی، نظام تقنین، نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت، مباحث توسعه‌ای، حوزه بین‌الملل و چالش‌های مرتبط با فرهنگ و جامعه و مسائل زیست محیطی برگزار می‌شود. ...

  ادامه مطلب