راهنمای نگارش مقالات دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

از نویسندگان محترم تقاضا می شود قبل از ارسال مقالات، دستورالعمل نگارش مقالات را دریافت و به طور کامل مطالعه نمایند. مقالات قبل از ورود به فرآیند داوری از نظر ساختار و مطابقت با دستورالعمل نگارش بررسی می گردد و مقالات نامناسب به نویسندگان عودت داده خواهد شد. همچنین نویسندگان می توانند از قالب Word آماده شده برای نگارش مقاله استفاده نمایند. در نهایت نویسنده مسئول، بایستی مقاله را در سایت کنفرانس بارگزاری نماید.

 

نویسندگان باید مقاله خود را براساس فرمت تعیین شده آماده و همراه با نام نویسندگان ارسال نمایند.

فایل راهنمای نگارش مقالات

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 فایل راهنمای نگارش مقالات در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 674.49 کیلوبایت

قالب Word نگارش مقالات

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 قالب Word آماده نگارش مقالات 42.14 کیلوبایت