درباره کنفرانس

سیاستگذاری تعاملی، مشارکتی و یا باز، همه کلماتی است که به رویکردهای جدید سیاستگذاری اطلاق می شود که در آن گروه های ذینفع هر سیاست در لایه های مختلف در فرآیند سیاستگذاری از تعریف مساله تا تصویب سیاستها درگیر می شوند. از جمله اهداف این رویکرد جدید می توان به بالا رفتن شفافیت، مسوولیت پذیری متقابل، و رشد و گسترش فرهنگ شهروندی اشاره نمود. در کنار اینها، برخی عوامل جدید نیز باعث شده اند که این رویکردها بیش از پیش مورد نیاز باشد، نظیر بالا رفتن ق...

ادامه مطلب

راهکارهای سیاست‌گذاری باز در اتحادیه اروپا؛ بخش اول و دوم (97/11/6)

مشارکت‌کنندگانی که با موسسات اتحادیه اروپا آشنا بودند، اعلام کردند که باز بودن سیاست‌ها در 5 سال اخیر با پیشرفت‌هایی همراه بوده است و محیط درون موسسات با تغییر محیط پیرامون آن‌ها، تغییر کرده است. یکی از مقامات رسمی کمیسیون اروپا اظهار داشته است که " انواع مختلفی از رویکردهای مشمولیت شهروندان در حال ظهور هستند. تغییرات کوچک‌تر از بین می‌روند؛ بنابراین مقایسه وضعیت قبلی و کنونی کار دشواری است. موسسات نسبت به گذشته بسیار با...

ادامه مطلب

اخبار