نکات مهم در ارائه و تحویل پوستر

از شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت شفاهی پذیرفته شده است تقاضا می شود به نکات زیر توجه داشته باشند:

1. شرکت کنندگان باید فایل ارائه مقاله خود را براساس دستورالعمل تهیه ارائه شفاهی  آماده نمایند.

2. در زمان تعیین شده در سالن مربوطه حضور داشته باشید.

3. مقاله در حضور داور ارائه می شود و در جلسه نحوه ارائه ارزیابی می گردد.

4. نویسندگان مقاله یا یک نفر که نماینده سایر نویسندگان است برای حضور در کنفرانس باید در سایت ثبت نام کرده باشد.

5. گواهی ارائه شفاهی در انتهای هر روز از ساعت 16 الی 17 صادر می شود.

6. گواهی ارائه مقاله در یک نسخه و با ترتیب اسامی ذکر شده در مقاله صادر می شود.

7. لطفا فایل نهایی ارائه خود را تا روز جمعه مورخ 12 بهمن ساعت 14 به آدرس Aliakbarasadi2008@gmail.com ارسال فرمایید.

8. مدت زمان ارائه برای هر نفر 15 دقیقه می باشد و رعایت زمان الزامی است.

برنامه زمانبندی ارائه شفاهی

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 برنامه زمانبندی ارائه شفاهی 262.31 کیلوبایت