زمان و آدرس محل برگزاری

زمان برگزاری
13 و 14 بهمن 1397 (2 و 3 فوریه 2019)

 

مکان برگزاری
تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما