دبیر علمی کنفرانس

دکتر کیومرث اشتریان

تحصیلات

  •    فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کاناد
  •    عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران