اعلام برنامه کنفرانس


برنامه زمانی نشست های تخصصی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی توسط دبیرخانه کنفرانس اعلام شد. برای مشاهده برنامه زمانی کنفرانس اینجا کلیک کنید.