نکات مهم در ارائه و تحویل پوستر

از شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است تقاضا می شود به نکات زیر توجه داشته باشند:

1. شرکت کنندگان باید پوستر مقاله خود را براساس دستورالعمل تهیه پوستر و در ابعاد مشخص شده (طول = 100 سانتیمتر، عرض=70 سانتیمتر) آماده و چاپ نمایند.

2. لطفا پوستر خود را در فاصله زمانی ساعت 7:30 تا 8 صبح روز تعیین شده به واحد پذیرش 2 تحویل دهید.

3. تحویل به موقع پوستر به عنوان یک امتیاز مثبت برای مقاله در نظر گرفته خواهد شد.

4. پوسترها در فاصله های زمانی مشخصی داوری می گردند و عدم حضور پوستر در روز تعیین شده به منزله غیبت نویسندگان می باشد.

5. نویسندگان مقاله یا یک نفر که نماینده سایر نویسندگان است برای حضور در کنفرانس باید در سایت ثبت نام کرده باشد.

6. گواهی ارائه پوستر در انتهای هر روز از ساعت 16 الی 17 صادر می شود.

7. گواهی ارائه مقاله در یک نسخه و با ترتیب اسامی ذکر شده در مقاله صادر می شود.

8. کنفرانس هیچ گونه مسئولیتی برای آماده سازی و چاپ پوستر ندارد. نصب پوستر در روز کنفرانس بر عهده عوامل اجرایی کنفرانس است.

برنامه زمانبندی ارائه پوستر

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 برنامه زمانبندی ارائه پوستر 413.95 کیلوبایت